Autorské poplatky

Od 10. 11. 2006 začala platit vyhláška č. 488/2006 Sb. (od 1. 1. 2009 je upravena vyhláškou 408), která stanovuje typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn.  U každého zařízení, které má něco společného se záznamem nebo kopírováním dat, jsme ze zákona povinni účtovat tzv. „autorský poplatek“, který se poté odvádí společnosti OSA.

Tiskárny s inkoustovou technologií tisku

Průměrná cena bez DPH

Autorská odměna

do 2 000 Kč

9 Kč

nad 2 000 Kč do 6 000 Kč

24 Kč

nad 6 000 Kč do 10 000 Kč

48 Kč

nad 10 000 Kč do 20 000 Kč

90 Kč

nad 20 000 Kč

180 Kč

 

Tiskárny s jinou než inkoustovou technologií tisku

Průměrná cena bez DPH

Autorská odměna

do 5 000 Kč

24 Kč

nad 5 000 Kč do 10 000 Kč

45 Kč

nad 10 000 Kč do 20 000 Kč

90 Kč

nad 20 000 Kč do 40 000 Kč

180 Kč

nad 40 000 Kč do 70 000 Kč

330 Kč

nad 70 000 Kč do 100 000 Kč

512 Kč

nad 100 000 Kč do 150 000 Kč

714 Kč

nad 150 000 Kč do 200 000 Kč

1 050 Kč

nad 200 000 Kč

1 350 Kč

 

 

Kopírovacího přístroje, multifunkční přístroje

Průměrná cena bez DPH

Autorská odměna

do 2 500 Kč

24 Kč

nad 2 500 Kč do 5 000 Kč

48 Kč

nad 5 000 Kč do 10 000 Kč

90 Kč

nad 10 000 Kč do 20 000 Kč

180 Kč

nad 20 000 Kč do 40 000 Kč

360 Kč

nad 40 000 Kč do 70 000 Kč

660 Kč

nad 70 000 Kč do 100 000 Kč

1 020 Kč

nad 100 000 Kč do 150 000 Kč

1 500 Kč

nad 150 000 Kč do 200 000 Kč

2 100 Kč

nad 200 000 Kč

2 700 Kč

 

 

Nenahrané optické nosiče

CD všech formátů bez možnosti přepisování

0,40 Kč

CD všech formátů s možností přepisování

2 Kč

DVD všech formátů bez možnosti přepisování a ostatních nepřepisovatelných optických nosičů

1 Kč

DVD všech formátů s možností přepisování a ostatních přepisovatelných optických nosičů

5 Kč

Minidisk

4 Kč

 

 

Paměťová média (flash disky, paměťové karty apod.)

Za každý započatý 1GB (maximálně však 90 Kč)

1,50 Kč

 

 

Externí pevné disky

Disky s max. kapacitou 1TB - za každý 1GB

0,15 Kč

Disky s kapacitou nad 1TB - 150Kč + za každý 1GB

0,10 Kč

 

 

Vypalovací mechaniky a interní pevné disky

Částka z prodejní ceny

3 %