Poškozená zásilka

Nezoufejte!

Pokud je zásilka mechanicky poškozena (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad sepsat reklamační protokol o poškození za přítomnosti a s podpisem přepravce, pokud je to možné poškození zdokumentovat fotografií. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O těchto skutečnostech kupující neprodleně informuje prodávající. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Pokud po převzetí zásilky dodatečně zjistíte, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci.

  • Pro uplatnění reklamace u společnosti PPL je nutné vyplnění on-line formuláře, případně volejte zákaznický servis +420 225 331 500.
  • Pro uplatnění reklamace u společnosti Zásilkovna je nutné vyplnění on-line formuláře, případně volejte zákaznický servis +420 216 216 516.
  • Uplatnění reklamace u společnosti Balíkovna můžete na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem (obdrželi jste jiné zboží nebo v dodávce něco chybí)

Kontaktujte nás, prosím, na e-mail info@ipopular.cz, kde uveďte číslo nákupního dokladu, své jméno, přímý kontakt na Vás a popis problému s dodaným zbožím. Budeme Vás kontaktovat.

Pokud jste si vyzvedli zboží osobně, a přesto jste doma zjistili, že je mechanicky poškozené, nekompletní...

Vzhledem k dlouhé cestě, kterou k Vám zboží muselo urazit, se to bohužel může stát. Abychom Však mohli takovou reklamaci řešit, je bezpodmínečně nutné písemně oznámit tuto skutečnost na e-mail info@ipopular.cz a to do 2 pracovních dnů. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel. Zboží nesmí být použité – po použití (instalaci, montáži, sestavení dílu dohromady atd.) nelze vyloučit, že reklamace bude z pochopitelných důvodu zamítnuta.