Reklamace zboží

Rozmysleli jste si svůj nákup?

Stručný návod pro reklamace

Odeslání reklamace

Zásilka musí být zřetelně označena nápisem REKLAMACE.

  • důkladně zabalte vadné zboží, které je dostatečně kompletní pro otestování vady
  • vložte kopii nákupního dokladu
  • vyplňte reklamační formulář s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji - vzorový formulář zde

Nejčastější chyby

Nedostatečně zabalené zboží
V případě poškození zásilky během přepravy nenese Prodávající žádnou vinu a reklamaci takovéhoto zboží je třeba uplatňovat u přepravce, jehož podmínky pro dostatečnou ochranu přepravovaného zboží jsou pro vyřízení reklamace určující. Doporučujeme pro odeslání použít originální obalový materiál.

Neuvedeny všechny závady
Technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady "nefunguje, nehraje, nelepí...".

Upozornění
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Ušpiněné zboží může být přijato k reklamaci, nicméně zákazníkovi budou naúčtovány náklady spojené s vyčištěním zboží.

Průběh reklamace

O průběhu celé reklamace budete informováni mailem či SMS, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.

Kontakty

Níže uvedené kontaktní údaje slouží mimo jiné pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
Popular computers s.r.o.
Mariánské nám. 80
686 01 Uherské Hradiště

Reklamační oddělení:
tel.: +420 724 463 569
e-mail: rma@ipopular.cz